متهم19 ساله که «دلیا پولتن» نام دارد چندی قبل با شکایت والدین پسر نوجوان بازداشت شده بود. این دختر الکلی در دادگاه اعتراف کرد، پسر 14 ساله را بارها مجبوربه برقراری رابطه جنسی با خودش کرده است.متهم در جریان بازجویی و محاکمه به صراحت به جرمش اعتراف کرده است.

دستگیری دختر جوان به خاطر همخوابی با پسر 14 ساله

دستگیری دختر جوان به خاطر همخوابی با پسر 14 ساله

متهم19 ساله که «دلیا پولتن» نام دارد چندی قبل با شکایت والدین پسر نوجوان بازداشت شده بود. این دختر الکلی در دادگاه اعتراف کرد، پسر 14 ساله را بارها مجبوربه برقراری رابطه جنسی با خودش کرده است.متهم در جریان بازجویی و محاکمه به صراحت به جرمش اعتراف کرده است.

بنا به این گزارش: دادگاه این دختر را پس از اعترافاتش به 10 سال زندان محکوم کرده است.

 

رکنا

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/